Kubb regler

Kubb är ett gammalt klassiskt spel och har sitt ursprung ifrån den vackra ön Gotland. Det sägs att redan de gamla vikingarna spelade detta spel när de inte var ute och seglade och stred! Kubb är ett roligt sällskapspel som passar perfekt att spela utomhus på soliga och härliga dagar under den ljuva sommaren. 

Kubb passar även människor i alla åldrar och de enda som krävs är någorlunda pricksäkerhet när man kastar. Här nedan följer de vanligaste reglerna för denna roliga gamla lek. 

Regler för Kubb

Utrustningen i kubb består av 10 små träblock (kubb), en större bit av träd (kungen) och 6 pinnar som man kastar med. Ibland finns också 4 små hörnpelare med för att markera ut spelplanen. De bästa spelytorna att spela kubb på är antingen gräs eller grus. 

Tänk på att ha en någorlunda jämn yta så att inte kubbarna eller kungen står dåligt och kan på så vis lättare kasta ned eller blåsas om kull eller liknade.

Man får bara kasta kastpinnarna vertikalt och med hjälp av underarmen eller underifrån. Så kallade “Helikopter” kast är inte tillåtna! För att bestämma vilket lag som börjar spelet, så kastar en person ifrån varje lag en pinne så nära kungen som möjligt utan att slå ner Kungen. Det lag med staven närmast kungen börjar spelet. 

Kubbarna kastas alltid ifrån planens kortsida eller kortända. 

Lagen turas om med att kasta iväg sina pinnar mot motståndarlagets halva av planen. När de har kastat slut på sina pinnar så är det laget med motståndarnas tur. 

De kubbarna man lyckats få ned kastas över till den motsatta planhalvan! Har inte kubben stannat kvar på den motsatta sidan utav spelplanen inom två försök så får då motståndarna ställa upp kubben på valfri plats på spelhalvan. Men inte närmre än längden utav en kastpinne ifrån kungen eller ifrån hörnen. 

De kubbar som kastas korrekt ställs upp av de lag som försvarar så att kubbarna står upp.

Det laget som kastat över sina kubbar får nu börja kasta med sina pinnar. De kubbar som träffats kallas för fält-kubbar och dessa måste kastas ned eller fällas innan kubbarna på den linjen som utgör basen får fällas ned. När alla pinnar som man kastar är kastade så är det de andra lagets tur.

Skulle en så kallad fält-kubb fortfarande stå genom en hel kastsession så får då det lag som har fält-kubbarna stående på sin egen halva utav planen stå vid just denna kubb istället för bakom baslinjen och kasta, tänk då att man står bakom en osynlig linje bakom kubben, som är parallell med ens egna baslinje. 

När ett av lagen lyckats med att kasta ned alla av motståndarnas kubbar på deras halva av planen så får de då kasta sina pinnar emot kungen. Kast mot kungen sker dock uteslutande bakom linjen som är baslinjen. 

Det är förbjudet att fälla ned kungen utan att alla motståndares kubbar är nere. Om man råkar kasta ned kungen innan dess så förlorar man hela spelet. 

När man lyckas fälla kungen med ett kast så står då det laget som det segrande laget.

Lämna en kommentar